BIP
Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP
Aktualności
Zasady wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych nie będących na wyposażeniu lotnictwa państwowego w strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ)
05.04.2016
Wytyczne Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2016 r.

W dniu 5 kwietnia 2016 roku Szef Szefostwa Słuzby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, płk Cezary WASSER opublikował szczegółowe zasady wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOM nie większej niż 25 kg nie będących na wyposażeniu lotnictwa państwowego w strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ).

Przedmiotowy dokument jest wynikiem ustaleń 58 Konferencji Bezpieczeństwa Lotów oraz uwzględnia list intencyjny podpisany pomiędzy Szefem SSRL SZ RP i Prezesem Zarządu „Dlapilota.pl” dotyczący wykorzystania aplikacji DroneRadar DAMS przez personel wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego (LOSRL).

Zgodnie z jego zapisami, możliwe jest wykonywanie lotów przez RPAS o MTOM nie większej niż 25 kg w MATZ na niżej wymienionych zasadach:

1)     po uprzednim przekazaniu do właściwego dla danego MATZ wojskowego organu kontroli lotniska (TWR) szczegółów dotyczących planowanej operacji
i uzyskaniu stosownego zezwolenia,

2)     wyłącznie na warunkach określonych w otrzymanym zezwoleniu,

3)     wyłącznie w zasięgu wzroku operatora (VLOS),

4)     poniżej 150 m AGL (500 ft),

5)     z zapewnieniem ciągłej i pełnej kontroli lotu, w szczególności przez zdalne sterowanie przy użyciu fal radiowych,

6)     w warunkach meteorologicznych do jakich dopuścił producent konkretnego modelu RPAS oraz gwarantujących utrzymanie RPAS w zasięgu wzroku operatora,

7)     w sposób zapewniający bezpieczną odległość od osób i mienia.

Jednocześnie, kategorycznie zabrania się wykonywania lotów:

1)     w odległości mniejszej niż 2 km od fizycznych granic lotnisk wojskowych oraz  w strefach odlotu i podejścia do lądowania tych lotnisk,

2)     nad jednostkami wojskowymi oraz infrastrukturą i obiektami leżącymi na ich terenie,

3)     w pobliżu innych lotnisk,

4)     poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS).

W celu ograniczenia i jednocześnie poprawienia efektywności koordynacji pomiędzy operatorem RPAS a personelem ATC lotnisk wojskowych zaleca się wykorzystanie aplikacji DroneRadar DAMS.

W celu wykonania lotów RPAS na zasadach innych niż określone powyżej, wymagane jest zgłoszenie zamiaru wykonania takiego lotu do Zarządzającego Lotniskiem Wojskowym (dowódcy jednostki wojskowej) na co najmniej 7 dni przed planowaną operacją  w celu uzyskania stosownego zezwolenia. Wniosek składa się pisemnie na specjalnym formularzu.

Załączniki:

1)     Wytyczne Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 7 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie uszczegółowienia zasad wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOM nie większej niż 25 kg w strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ) plik do pobrania.

2)     Formularz zgłoszenia lotów bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających  (o MTOM nie większej niż 25 kg) i  wykonywanych w zasięgu wzroku operatora (VLOS) plik do pobrania.

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: ppłk Bartosz ORŁOWSKI


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych