BIP
Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP
Aktualności
Mistrzostwa Garnizonu Warszawa w tenisie ziemnym
13.06.2017
Reprezentacja SSRL SZ RP

 

 

 

 

 

W dniach 6 - 7 czewrca 2017 r. na kortach tenisowych Wojskowej Akademii Technicznej w ramach współzawodnictwa sportowego zostały przeprowadzone Mistrzostwa Garnizonu Warszawa w tenisie ziemnym. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP reprezentowane było przez kadrę i pracownika Oddziału Koordynacji i Wykorzystania Przestrzeni Powietrznej. Najlepszy wynik - III miejsce w swojej grupie wiekowej osiągnął Pan mjr Dariusz SIEMIANOWSKI, w tej samej grupie Pan mjr Krzysztof SITARZ uplasował się na V miejscu, a Pani Anna Monika KUCHARSKA zakończyła rywalizację w grupie kobiet na miejscu VII.

 


GRATULACJE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW

 

Powyżej reprezentacja SSRL SZ RP od prawej - mjr Dariusz SIEMIANOWSKI, Anna Monika KUCHARSKA, mjr Krzysztof SITARZ


 


Po prawej - mjr Dariusz SIEMIANOWSKI (foto - Grzegorz ROSIŃSKI)


(foto - ze strony internetowej Dowództwa Garnizonu Warszawa)

opracował - mjr Mariusz SZWED, materiały - ppłk Sławomir MAŁACHOWSKI


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych