BIP
Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP
Status prawny

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP sformowane zostało na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr Pf40/Org./P-5 z dnia 10 maja 2001 roku oraz Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0252/Org./P-5 z dnia 19 czerwca 2001 roku. Zgodnie z rozkazem Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Nr Pf90 z dnia 11 lipca 2001 roku rozpoczęło działalność służbową 1 stycznia 2002 roku  jako instytucja podległa bezpośrednio Dowódcy Sił Powietrznych.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych