BIP
Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP
Biuletyn Informacji Publicznej SSRL SZ RP

 

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.


Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:


*      Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
*      Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
*      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
*      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
*      Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
*      Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych